آماده نوکیا 33 nokia 3310        

آماده: نوکیا 33 nokia 3310        

گت بلاگز اخبار کنکور و دانشگاه در پرونده دانشگاه ایرانیان 16 میلیارد تومان به حساب احمدی نژاد و بقایی واریزشده بود

دادستان دیوان محاسبات تاکید کرد: در پرونده دانشگاه ایرانیان 16 میلیارد تومان از یک حساب دولتی برداشت و به حساب یکسان محمود احمدی نژاد و حمید بقایی واریز شده است

در پرونده دانشگاه ایرانیان 16 میلیارد تومان به حساب احمدی نژاد و بقایی واریزشده بود

در پرونده دانشگاه ایرانیان 16 میلیارد تومان به حساب احمدی نژاد و بقایی واریزشده بود

عبارات مهم : تخلفات

دادستان دیوان محاسبات تاکید کرد: در پرونده دانشگاه ایرانیان 16 میلیارد تومان از یک حساب دولتی برداشت و به حساب یکسان محمود احمدی نژاد و حمید بقایی واریز شده است بودکه در همان وقت حساب شخصی را توقیف و پول بعد گرفته شد ولی تخلف و وصف مجرمانه سرجای خود باقی ماند.

خانه ملت نوشت: فیاض شجاعی در گفت و گویی افزود: در پرونده این دانشگاه 16 میلیارد تومان از یک حساب دولتی برداشت شده است و به یک حساب حقیقی شخصی واریز شده است بود.

در پرونده دانشگاه ایرانیان 16 میلیارد تومان به حساب احمدی نژاد و بقایی واریزشده بود

وی گفت: در واقع این پول به حساب یکسان احمدی نژاد و بقایی واریز شده است بود که یک حساب یکسان به وسیله این دو فرد با دو امضاء باز شده است بود که براین اساس از حساب دانشگاه ایرانیان مبلغی برداشت و به حساب شخصی این دو نفر واریز شد.

دادستان دیوان محاسبات یادآور شد: در همان وقت حساب شخصی را توقیف کرده و پول بعد گرفته شد ولی تخلف و وصف مجرمانه سرجای خود باقی ماند.

دادستان دیوان محاسبات تاکید کرد: در پرونده دانشگاه ایرانیان 16 میلیارد تومان از یک حساب دولتی برداشت و به حساب یکسان محمود احمدی نژاد و حمید بقایی واریز شده است

شجاعی با بیان این که دیوان محاسبات براساس قانون صلاحیت پیگیری به تخلفات مالی و کارها منجر به تضییع حقوق بیت المال و ضرر و زیان به بیت المال را برعهده دارد، ادامه داد: این تخلف ممکن است علاوه بر وصف تخلف، وصف مجرمانه نیز داشته باشد که براساس قانون تنها مرجع صلاحیت دار جهت پیگیری به جرائم مرجع قضایی و حاکم دادگستری است لذا دیوان محاسبات اگر در پیگیری های خود در هر مرحله ای که مشمول بر حسابرسی، تحقیق در دادسرا و یا صدور رأی در هیات مستشاری یا پیگیری به اعتراضات در محکمه تجدیدنظر باشد به یک وصف مجرمانه برخورد کند موظف است به دادستان دیوان محاسبات اعلام کند.

وی همچنین به تصویب آیین نامه آیین پیگیری به پرونده ها در دیوان محاسبات اشاره کرد و گفت: زمانی که گزارش تفریغ بودجه تهیه می شود از وقت تاریخ تهیه گزارش حدود 6 ماه به حسابرس کل وقت می دهند که اگر تخلفی رخ داده، تخلف را مستندسازی کرده و به دادستانی ارائه دهد.

وی با بیان این که همانگونه که از اسم تفریغ بودجه مشخص است زمانی تهیه می شود که عملکرد و سال مالی هزینه کرد بودجه به اتمام رسیده باشد، افزود: بعد از آخر هزینه کرد مالی حسابرس های دیوان محاسبات تطبیق می دهند و می گویند که دستگاه اجرایی و مسئول به قانون بودجه به درستی به وظایف خود عمل کرده اند یا خیر؟ و در واقع دیوان گزارش فراغت دولت از اجرای بودجه را ارائه می دهد.

در پرونده دانشگاه ایرانیان 16 میلیارد تومان به حساب احمدی نژاد و بقایی واریزشده بود

دادستان دیوان محاسبات با یادآوری این که در حال حاضر کارگروه دیوان محاسبات مشغول تهیه تفریغ بودجه سال 95 هست، ادامه داد: تا آخر دی ماه این گزارش در هیات عمومی دیوان محاسبات نهایی و به مجلس شورای اسلامی ارائه می شود و از این تاریخ حسابرس ها باید تخلفاتی که در تفریغ بودجه احصاء شده است مستندسازی کنند و به دادستانی دیوان محاسبات ارسال کنند که تا آخر مردادماه سال 97 مهلت دارند تا مستندات را ارائه دهند.

شجاعی یادآور شد: به صورت خوشبینانه گزارش مربوط به عملکرد مالی سال 95 جهت شروع پیگیری در دادسرای دیوان، خردادماه سال 97 آماده و تحویل این بخش می شود و از آن تاریخ تحقیقات شروع می شود.

دادستان دیوان محاسبات تاکید کرد: در پرونده دانشگاه ایرانیان 16 میلیارد تومان از یک حساب دولتی برداشت و به حساب یکسان محمود احمدی نژاد و حمید بقایی واریز شده است

وی به تخلفات نفتی دولت نهم و دهم اشاره کرد و افزود: اعلام پرونده های تخلفات دولت آقای احمدی نژاد در تاریخ های بعد از آخر دولت نهم و دهم به این معنا نیست که در این تاریخ به این تخلفات پیگیری شده است است به عنوان نمونه راجع به تخلفات 16 میلیارد تومانی دانشگاه ایرانیان وقوع تخلف در مردادماه 92 بود که براین اساس 16 میلیارد تومان از پول بیت المال برداشت شده است و به حساب شخصی واریز شده است بود که دیوان محاسبات در همان تاریخ جلوی آن را گرفته و پول را به بیت المال بازگرداند ولی تخلف در جای خود ماند و در سال 92 این رأی قطعی شد.

دادستان دیوان محاسبات گفت: تخلفات نفتی دولت نهم و دهم در فرجه زمانی مقرر قطعی شد ولی محکومان از راهکارهای قانونی همانند تقاضای تجدیدنظر و تقاضای اعاده دادرسی می توانند استفاده کنند، متخلفان با بعضی اسناد و مدارک که به زعم خودشان تازه است تقاضای اعاده دادرسی می کنند لذا اعلام رسمی تخلفات به معنای پیگیری به پرونده ها در آن وقت نیست بلکه پیش از اعلام به تخلفات نفتی در همان فرجه زمانی پیگیری شده است است.

در پرونده دانشگاه ایرانیان 16 میلیارد تومان به حساب احمدی نژاد و بقایی واریزشده بود

شجاعی اظهارداشت: تخلف نفتی که در بودجه سال 88 رخ داده گزارش تفریغ آن در سال 90 به دادستانی دیوان محاسبات ارجاع شده است است و سال 91 و 92 این آراء قطعی شده است و در سال 92 نیز به مجلس اعلام شده است است.

ویبا بیان این که آراء دیوان محاسبات متضمن سه بخش هست، افزود: این آراء به این شکل است که نخست مجازات از نوع توبیخ تا انفصال، دوم جبران ضرر و زیان و سوم در موردی که متخلف وزیر یا رییس جمهوری است به مجلس و رییس مجلس جهت اتخاذ تصمیم در مجلس اعلام می شود که براساس ماده 24 قانون دیوان محاسبات اگر تخلف مالی ناشی از دستور وزیر یا رییس جمهوری باشد دیوان محاسبات ضمن صدور رأی به جبران مراتب را به رییس مجلس جهت اتخاذ تصمیم در مجلس اعلام می کند.

وی گفت: بنده مدرک دارم که در تاریخی که این آراء قطعی شده است و به سال 92، 93، 94 و 95 باز می گردد به رییس مجلس جهت اتخاذ تصمیم در مجلس اعلام شده است هست، زمانی که یکی از خبرنگاران از بنده راجع به پرونده های نفتی آقای احمدی نژاد پرسید، اظهار داشتم که در هفت مورد قطعی رییس جمهوری دولت های نهم و دهم محکوم شده است است و این اعلام مبنی بر این نبود که در مردادماه این عنوان اعلام شده است است بلکه زمانی که این عنوان رسانه ای شد پرونده به مجلس اعلام شده است و اجرای آن شروع شده است بود.

وی یادآور شد: دادستان دیوان محاسبات در جهت ماده 25 دیوان با لحاظ صلاحیت انحصاری مرجع قضایی در پیگیری به جرائم جرم را به دادستانی های عمومی براساس صلاحیت ارجاع می دهد، لذا زمانی که جرم در صلاحیت دادسرای پایتخت باشد به دادستان عمومی و انقلاب پایتخت کشور عزیزمان ایران اعلام می کند و اگر در صلاحیت های دادسراهای استانی باشد به دادستان استانی اعلام می کند، دیوان در این بخش تنها نقش اعلام کننده را دارد.

دادستان دیوان محاسبات افزود: زمانی که دیوان محاسبات به مرجع قضایی اعلام کرد و این عنوان در مرجع قضایی مطرح شد نه پیگیری های دیوان مانع پیگیری های مرجع قضایی می شود نه پیگیری های مرجع قضایی مانند پیگیری دیوان می شود یعنی به بحث تخلف کماکان در دیوان پیگیری می شود آیا که هر دو صلاحیت جدا از هم با مباحث جدا از هم را بررسی می کنند.

وی با بیان این که در بعضی پرونده های تخلفات نفتی عنوان مجرمانه بودن مطرح بوده که اعلام شده است هست، ادامه داد: دیوان محاسبات صفر تا صد پیگیری به تخلفات مالی و ضرر و زیان وارده به بیت المال را در درون خود انجام می دهد حتی اجرای آراء و احکام در درون دیوان محاسبات مورد بررسی قرار می گیرد.

دادستان دیوان محاسبات گفت: آراء صادره در دیوان محاسبات در هیچ مرجع دیگری قابل اعتراض و تجدیدنظر نیست.

واژه های کلیدی: تخلفات | پرونده | اخبار کنکور و دانشگاه

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : blogzz